Procedure bij klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de ontvangen zorg horen wij dit graag van u. Neem gerust contact met ons op om uw klacht te bespreken, wij zullen samen met u een gepaste oplossing zoeken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u een klachtenprocedure starten. Hieronder staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat.

Klachtenindiening en -afhandeling

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, per email of per brief, ter attentie van de afdeling klachtenafhandeling. Dit kan gericht worden aan het onderstaande adres:

Manometric B.V.
Loire 124, 2491AJ, Den Haag
klachten@manometric.nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen 5 dagen een schriftelijke reactie. Binnen 3 weken zullen wij u een concreet voorstel doen toekomen. Mocht er meer tijd nodig zijn voor het onderzoeken van de klacht dan kan deze periode met maximaal 4 weken worden verlengd. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Beroep aantekenen

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan beroep worden aangetekend bij de directie van Manometric. Dit kan per email naar info@manometric.nl of per brief naar bovenstaand postadres, ter attentie van de directie.

Onafhankelijke klachtencommissie

Als wij onderling niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg BV. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt uw klacht schriftelijk indienen per email of per brief, naar onderstaand adres:

Klachtenportaal Zorg B.V.
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen
info@klachtenportaalzorg.nl

Tevens kunt u online een geschil melden via www.klachtenportaalzorg.nl.

Patiëntenorganisatie

Als alle voorgaande stappen niet tot een passende oplossing hebben geleid kunt u zich wenden tot een patiëntenorganisatie. U kunt contact opnemen via Patiëntenfederatie Nederland:

Patiëntenfederatie Nederland
Postbus 1539, 3500 BM, Utrecht
info@patientenfederatie.nl
0900-2356780 (€0,20 per minuut)

Zie voor meer informatie de website van Patiëntenfederatie Nederland.